Gerekli Evraklar

Anasayfa / Gerekli Evraklar

Firmaların İşlemlerine Göre Hazırlaması Gereken Evraklar

Firma Dosyası İçin

1. Vekaletname (Noter Tasdikli) (1 Ad.)
2. Ticaret Sicil Gazetesi ( Okunaklı Fotokopi Kuruluş Tarihi itibari ile Güncel Zaman) (1 Ad.)
3. İmza Sirküleri (Okunaklı Fotokopi) (1 Ad.)
4. Vergi Dairesi Mükellef Yazısı (Okunaklı Fotokopi) (1 Ad.)
5. Nüfus Cüzdan Süreti ( Okunaklı Fotokopi) (1 Ad.)
6. Faaliyet Belgesi (Ticaret Odasından) (Okunaklı Fotokopi) (1 Ad. )
7. Firma Antetli Kağıt
8. Firma Kaşesi

İTKİB

1. İmza Sirküleri (Noter Tasdikli) (1 Ad.)
2. Vekaletname ( Noter Tasdikli) ( 1 Ad.)
3. İthalatçı Bilgi Formu (Yeminli Mali Müşavir Onaylı)
4. İthalatçı Bilgi Formu Ekinde Mali Müşavir’e ait Faaliyet Belgesi (1 Ad.)
5. İthalatçı Kayıt Formu (Exporter register Form) (Konsolosluk Onaylı)
6. Detay Beyan Formu (Islak imza Kaşeli)
7. Taahhütname (Ekonomi Bakanlığına ait Noter Tasdikli)

 

TAREKS ( DTM ) Uygulamasına Tabi Olan Firmalar

1. Tareks Tahahütnamesi (Noter Tasdikli) (1 Ad.)
2. Tareks Yeni Yetkilendirme Dilekçesi (Aslı) (Islak İmza ve Kaşe İle)
3. Ticaret Sicil Gazetesi (Noter Tasdikli) (1 Ad.)
4. İmza Sirküleri (Noter Tasdikli) (1 Ad.)
5. Vergi Dairesi Mükellef Yazısı

 

TAREKS ( DTM ) Kullanıcı Süresi Dolan Firmalar

1. Tareks Tahahütnamesi (Noter Tasdikli) (1 Ad.)
2. Vergi Dairesi Mükellef Yazısı

 

 

Gümrük İşlemlerine Başlanabilmesi İçin Gerekli İthalat Evrakları

1. ithal Eşyaya ait Orijinal Fatura
2. Sigorta Poliçesi (FOB, EXW, CPT veya CFR ise)
3. Navlun Faturası
4. Banka Transfer Dekontu ve Banka Yazısı
5. KKDF ( Tarafımızdan talep ettiğiniz takdirde yatınlabilinir )
6. Ordino
7. Konşimento
8. Çeki Listesi – Packing List
9. Sanayici Taahhütname, Bakım Onarım Belgesi (Özel Evrak Gerektiren Mallarda)
10. A.B Ülkelerinden ithal edilecek mallardan ATR, EFTA üyesi ülkelerden EUR.1 ve Özellik arz eden ürünlerde Menşe Şahadetnamesi aranmaktadır
11. Tekstil Gruplarında Üretici Beyan Formu, Ürün Detayı
12. Kimyasal Ürünlerde Data Seheet

 

İhracat İşlemleriniz İçin Hazırlanması Gereken Evraklar

1. Maliye Tasdikli Türkçe Fatura
2. Avrupa Topluluğu ülkelerine yönelik İhracatlarda tanzim edilen ATR Belgesi (Tarafımızca düzenlenebilinir)
3. Anlaşmalı Ülkeler için EUR. 1 Belgesi (Tarafımızca düzenlenebilinir)
4. Diğer Ülkeler için Menşe Şahadetnamesi (Tarafımızca düzenlenebilinir)
5. Özel Evrak gerektiren ihraç eşyalar için Kontrol Belgesi, Zirai Karantina Raporu, Sağlık Raporu v.b istek doğrultusunda tarafımızdan alınır
6. İhracatın gerçekleşmesi için göndermek istediğiniz malın bağlı bulunduğu İhracatçılar Birliği üyeliği tarafımızdan yapılabilinir.
7. İthal edilen eşyanın ihracatında, ithalata ait tek idari belge ve ekleri