GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

İthalat ve ihracat yapan kişi ve kurumların gümrük beyannamelerini hazırlayan, gümrük işlemlerini icra eden, danışmanlık hizmeti verendir.

Uluslararası ticaret yapan kişi ve kurumların alımı yapılacak ürünlerin ülkemize ithalatı yapılmak istendiğinde o ürünün ithalatında bir yasak, damping, gözetim vs. olup olmadığı, GTİB, gümrük vergileri ve doğacak diğer maliyetler ile ilgili çalışmaların yapılması konularında danışmanlık hizmetleri gereklidir. Benzer şekilde İhracat yapmak isteyen kişi ve kurumların da, ihracat yönünde gerekli belge, sertifika vb. detayların aktarılması ve bununla birlikte gümrük süreçlerinin işleyiş ve sonlandırılması ile ilgili çalışmaların yapılması konusunda da danışmanlık hizmetleri gereklidir. SU Gümrükleme olarak bedelsiz Gümrük Müşavirliği Danışmanlık Hizmetleri sunmaktayız.

UYGULAMALARIMIZ

 • Serbest dolaşıma giriş rejimi uygulamaları.
 • İhracat rejimi uygulamaları.
 • Transit rejimi uygulamaları.
 • Serbest bölge uygulamaları.
 • Dahilde işleme rejimi uygulamaları.
 • Hariçte işleme rejimi uygulamaları.
 • Geçici ihracat rejimi uygulamaları.
 • Gümrük kontrolü altında işleme rejimi uygulamaları.
 • Gümrük antrepo rejimi uygulamaları.
 • Dış Ticarette standardizasyon uygulamaları.
 • Sigortacılık hizmetleri.
 • Nakliye hizmetleri.
 • Serbest bölge giriş ve çıkış işlemleri.
 • Transit ve Aktarma işlemleri.
 • GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) tespiti.
 • Gerekli durumlarda (İthalat – İhracat) ön müsaadelerinin alınması.
 • Gümrük vergi ve harçlarının hesaplanması, yazılı olarak bildirilmesi.
 • Teminat çözümü.
 • Yük Teslim Formu – Konşimento alımları.
 • İlgili İhracatçı Birliklerine üyelik.
 • Yükleme, Nakliye hizmetleri.
 • Ticaret Odası, Sanayi Odası, Üniversite, Sağlık Bakanlığı,
 • Tarım Bakanlığı, diğer Bakanlıklar ve bağlı bulunduğu birimler,
 • Konsolosluk vb. diğer kamu ve özel kuruluşlar.
 • İthalat ve ihracata konu ürünlerin gümrük işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması.

TRANSİT

Transit konusu her türlü danışmanlık ve lojistik hizmeti.
Transit konusu emtia ile ilgili tüm işlemlerin yerine getirilmesi.

Özetle:

 • Emtia ile ilgili belgeleri temin etmek.
 • Emtianın G.T.I.P’nin belirlenmesi.
 • Emtianın müsaadelerini almak. (Veteriner belgesi, Sağlık sertifikası vs.)
 • Emtianın Beyanname yazılımı, onayı, muayenesi ve tespiti.
 • Emtia için araç temini ve yüklemesinin yapılması.
 • Eşyaların isteğe bağlı olarak sigortalanması.
 • Emtiada hasar, eksiklik veya yanlışlık var ise tutanak tanzim ettirilmesi.
 • Ardiye, mesai vs. ödemeleri yapmak.
 • İlgili Gümrüğe veya ülkeye sevkini gerçekleştirmek.

 

İHRACAT

Türkçe Fatura, Çeki Listesi, Yükleme Talimatının tanziminden
sonra mesai saatleri içerisinde elimize geçmesi ile normal
şartlar altında çıkış işlemlerinin (ihracat) günlük yapılmasına
çalışırız.
Bu süreçte takip ve tamamlanmasını üstlendiğimiz işlemler:

 • Yurt dışına gönderilecek emtialar Teşvik Konusu ise ilgili işlemleri yapmak, Gümrük tarife istatistik pozisyonlarını tespit etmek.
 • Yurt dışına gönderilecek emtialar ile ilgili ihracatçı birliklere kaydını yaptırmak. İhracat rejimi ve/veya yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde müsaadelerini almak.
 •  ATR-1, EUR-1, Menşe Şahadetnamesi , Özel Menşe ve
 • Ülkesinde konsolosluk tasdiki gereken evrakların tanzim ve tasdikini yapmak.
 • DTS kontrol belgesi, Sağlık Sertifikası gibi gıda maddeleri ihracında gerekli olan belgeleri almak.
 • Firmanız adına ilgili taşıyıcıya yükleme talimatı geçmek, konşimento tanzim ettirmek ve adınıza teslim almak.
 • Tüm evrakların tamamlanmasından sonra gümrük işlemlerini yapmak. Emtiaların yut dışı edilmesinden sonra ilgili beyannameyi kapatmak. Kapatılan Gümrük Çıkış Beyannamesinin ihtacatçı nüshasını firmanıza teslim etmek.
 • Firmanızın talebi doğrultusunda yapılan ihracatın şartlarına göre düzenlenen vesaikin (belgelerin), İlgili bankasına, Nakliyeci firmaya, Alıcı firmaya verilmesini veya gönderilmesini sağlamak.
 • İhracat işlemlerinin tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri yapmak.

 

İTHALAT

Yurt dışından ithali gerçekleştirilecek olan emtiaların evraklarının
elimize geçmesi ile normal şartlar altında giriş / ithalat
işlemleri yapılmaya başlanır.
(Normal Beyannameler veya Supalan/Taşıt üstü işlemlerinde)

Bu süreçte takip ve tamamlanmasını üstlendiğimiz işlemler:

 • Yurt dışından ithali gerçekleştirilecek emtiaların, belgelerin teslim alınmasından sonra varsa konşimento cirolarını yapmak / yaptırmak.
 • Gemi acentelerinden Ordino/Sticker’ları almak.
 • Gümrük tarife istatistik pozisyonlarını tespit etmek.
 • Emtiaların ilgili mevzuat gereği varsa ön müsaadelerini almak.
 • Tüm evraklar tamamlandıktan sonra beyanda bulunmak ve emtianın muayenesini yapmak.
 • Emtia ile ilgili eksikler, hasar veya yanlışlıklar varsa firmaya bilgi vermek.
 • İthalat rejimine tabi olan Vergi ve Resimleri hesaplamak, Vergi ve Resimlerin Blokajını yapmak veya nakit yatırmak, Tahakkuklarını yaptırarak Vergi ve Resimlerini yatırmak. (Fiili ithalini yapmak.)
 • Emtianın Şirketin istediği yere sevki ve yetkililere teslimini sağlamak.
 • İthal sırasında geçici olarak yatırılan veya ertelenen vergileri çözmek.

 

 

SERBEST BÖLGE

 • Her türlü İthalat işlemlerinin takibi ve ikmali.
 • Her türlü İhracat işlemlerinin takibi ve ikmali.
 • Her türlü Aktarma işlemlerinin takibi ve ikmali.
 • Her türlü Transit işlemlerinin takibi ve ikmali.
 • Her türlü Bölge içi alış ve satış işlemlerinin takibi ve ikmali.
 • Serbest Bölgeler konusu her türlü Danışmanlık ve Lojistik Hizmetleri

 

GEMİ ACENTELİĞİ

Firmamız, gemilerin Türk Limanlarına gelişlerindeki ve gidişlerindeki, Liman Başkanlıklarındaki işlemlerle birlikte, Gümrük ve Gümrük Muhafaza formalitelerini, Liman formalitelerini takip eder. Gemilerin limanlarımıza yanaşmalarındaki tüm acentelik hizmetlerini en seri şekilde sonuçlandırır. Böylece gemi donatanlarına eksiksiz bir hizmet verir.

 

KONTEYNER GEÇİCİ KABUL İŞLEMLERİ

Acentelerimizin yurt dışından limanlarımıza getirmiş olduğu konteynerlerin yurt içine giriş, süre takipleri ve yurt dışı yapma işlemleri, hem gümrükte hem de liman nezdinde firmamız tarafından özenle takip edilerek sonuçlandırılır.

 

TRANSİT AKTARMA HİZMETLERİ

Acentelerimizin yurt dışından gelip bir iç gümrüğe veya tekrar yurt dışına gidecek konteynerlerinin veya diğer emtianın gümrük ve limanlardaki işlemleri, tarafımızdan takip edilerek sonuçlandırılır.

 

İKİNCİ İSKELE İŞLEMLERİ

Deniz acentelerimizin ve diğer karayolu nakliyeci firmalarımızın iç gümrüklerden yapmış oldukları ihracat taşımalarına ait ikinci gümrük işlemleri – hem iç gümrüklerdeki işlemleri hem de liman gümrüklerindeki işlemleri – tarafımızdan takip edilerek en kısa sürede sonuçlandırılır.

 

ÖZET BEYAN İŞLEMLERİ

Acentelerimizin gümrüklere vermek zorunda oldukları Özet Beyanların tescil işlemleri en hızlı şekilde yapılır. Ayrıca Forwarder firmaların Alt Özet Beyanlarının tüm işlemleri takip edilerek olabilecek en kısa sürede sonuçlandırılıp firmalara sticker / Yük Teslim Formu teslim edilir.

 

YÜK TESLİM FORMU HİZMETLERİ

Yükünüze ait konşimentoya karşılık yükün çekilebilmesi için gerekli formun hazırlanarak, ilgili müşteriye teslim edilir.

 

XRAY HİZMETLERİ

Kırmızı hatta düşen konteynerlerin Gümrük içerisinde bulunan XRAY cihazlarından geçirilerek raporunun en hızlı şekilde sonuçlandırma hizmeti verilir.